Lucille is een vakvrouw, je merkt aan alles dat ze veel kennis en ervaring heeft. Het mooie vind ik dat zij dat moeiteloos koppelt aan de persoon wie ze is.
Ik ervaar haar als heel zorgvuldig, ze geeft me een diep gevoel van veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Haar kennis en persoon te samen is méér dan de som der delen.

In de openheid die daardoor ontstaat in mijzelf, kunnen er echt dingen veranderen.
Zo heb ik het ervaren, het leven is plezieriger geworden.
Dank je wel Lucille.

Willemijn Bergman